potato mash karasumi

Wagyu Beef Karasumi

Mashed potators & Wagyu beef Karasumi


$85.00


Allergens

Dairy


Privacy Preference Center